Der du bor?
IMG_5921
IMG_6022
rullatormila_monal_19
IMG_6029
rullatormila_monal_27
rullatormila_monal_32

Rullatormila der du bor?


Anbefalt av

regjeringen!

Et fornøyelig samarbeid mellom

Modumheimen og

Modum menighet

Vil dere arrangere Rullatormila® der dere bor?


Rullatormila® er nevnt som et verdifullt tiltak i "Leve hele livet" - regjeringens reformarbeid for å forbedre eldreomsorgen i Norge. 


Vi ønsker å bidra til at Rullatormila® kan skje flere steder i landet og vil gjøre alle våre ressurserer og erfaringer tilgjengelig for alle som er interessert.


I år inviterer vi derfor til en inspirasjonsdag for de som ønsker å arrangere Rullatormila på sitt sted.


Rullatormila® er et beskyttet varemerke. 
Vi valgte å ta patent på begrepet "Rullatormila" og logoen for å sikre oss mot at kommersielle aktører tar over og hindrer oss i bruke begrepet i framtida.


Arbeidet med å bygge opp Rullatormila har ikke vært gratis. Så vi ønsker et bidrag på 1500,- fra hver ny arrangør som kan dekke noen av våre utgifter.