Om

Et fornøyelig samarbeid mellom

Modumheimen og

Modum menighet

 Om

Rullatormila

IMG_5921
IMG_6022
rullatormila_monal_19
IMG_6029
rullatormila_monal_27
rullatormila_monal_32

Løypetrasé


Starten går fra den gamle inngangen til Modumheimen og fortsetter rundt det nye Modumheimen. Deretter går løypa ned langs Eikerveien før den går opp til den søndre inngangen til Åmot kirke. På vei gjennom kirken serveres kald drikke mens deltakerne blir utfordret til å delta i en quiz med lystig musikk i bakgrunnen fra menighetens musikere. Utenfor den nordre inngangen til Åmot kirke møter deltakerne den tøffeste motbakken opp til Sansehagen hvor ordføreren i Modum står klar og deler ut medaljer.


Underveis heier elever fra Enger skole og barn fra Bårudåsen og Melumenga barnehager de eldre fram, mens elever fra Helse- og oppvekstlinja på Buskerud videregående skole har praksisdag og fungerer som ledsagere for flere av de eldre.

Se TV Modums dekning av den aller første utgaven
av Rullatormila, 11. juni 2008.

Vår historie

2018

2008

2014

2016

2017

2018

2019

Rullatormila arrangeres for første gang
11. juni.
Ordfører Terje Braathen deler ut medaljer. Modum toraderlag spiller.

Verdens første trimløp gjennom et kirkebygg.

Fylkesmann Helen Bjørnøy besøker Rullatormila og lovpriser initiativet.

Tidligere generalsekretær i Norges Røde Kors, Astrid Nøkleby Heiberg, deltar i Rullatormila og holder en inspirerende appell etterpå.

Rullatormila utsettes 7. juni for første gang på grunn av dårlig vær. Onsdag 21. juni går den 10. utgaven av stabelen i flott vær.

10-årsjubileum ble feiret med besøk av Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen og biskop Per Arne Dahl.

Inspirasjonsdag i samarbeid med Tunsberg bispedømme for å spre arrangementet til flere steder. Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug deltok.

Takk til alle
våre sponsorer og støttespillere

Sponsorer:

Støttespillere: